komunikace - rétorika - veřejné vystupování - slovesná tvorba

***
HHH Znělky
***

(Na
oslavu)//Nepoustejte
me uz na sirokou
reku/Zbrante
slzam,at se tudy
nerinou/Narek muj at
usti do potoku
breku/Jarkem at se
pusti horskou
bystrinou//NEPOUSTEJ
TEmeUZaKDYZ,jakoDR
AKA/PLAMENYzMYCHu
stATvitrUHASI/ABYru
ka,COmePUSTInaOBL
AKA/JAKOberankaZA
SodtudSTAHLAsi//SLI
BMEsi,ZEproMEnebudet
ePLAKAT/KRHAVEaRU
KOUskubatTRHAVE/s
trhavatMEsNEBEjakoP
ROSLYplakat//TAHAT
zVODYzaNOHY,azPOhl
ave/Sam se k vode
pustim,rvat me
Oslave/A kdyz
nepusti me,na Oslavu
skakat//

(

Sonet na Oslavu

Nepouštějte mě už na širokou řeku
Zbraňte slzám, ať se tudy neřinou
Nářek můj ať ústí do potoků breku
Járkem ať se pustí horskou bystřinou

Nepouštějte mě už a když, jako draka
Plameny z mých úst ať vítr uhasí
Aby ruka, co mě pustí na oblaka
Jako beránka zas odtud stáhla si

Slibme si, že pro mě nebudete plakat
Krhavě a rukou škubat trhavě
Strhávat mě s nebe jako prošlý plakát

Tahat z vody za nohy, až po hlavě
Sám se k vodě pustím, rvát mě Oslavě
A když nepustí mě, na Oslavu skákat

)

***

Hvezdami trpytnymi
chveje se eter u reky
netanci proradna
salome do vody nori
se odvazna ester Ja
se mam na dalku
spokojit salomem
anebo slalomem
salonem heter
naveky vystacim s
tim ze jsem ulomek z
jedine jedne a nejine z
koster ze ji tim
privolam volam te
pogrome mor a mord
mordam hord
mordechajovych
mordAMORdoMORKUk
ostiMYCHveTVYCHnel
amUZzeSEBEvetveSV
YCHvetviSPLETENEvlas
yNAMprocesouPOLOME
MaKDYBYSchtelaSEuch
ranitNAHONEMhodMEp
sumRADSIbytVEPSIne
zVEDVI

(

„Hvězdami třpytnými chvěje se éter
u řeky netančí proradná salome
do vody noří se odvážná ester“
Já se mám na dálku spokojit šalomem

anebo slalomem salónem hetér
navěky vystačím s tím že jsem úlomek
z jediné jedné a nejiné z koster
že ji tím přivolám volám tě pogrome

mor a mord mordám hord mordechajových
mord amor do morku kostí mých ve tvých
nelam už ze sebe větve svých větví

spletené vlasy nám pročešou polomem
a kdybys chtěla se uchránit nahonem
hoď mě psům radši být vepsí než vedví

)

***

CIjePAMETmatkouMO
UDROSTI?vedyMUZYn
eboJINEpodotazkouCH
CEsePOMOCTtiKDOjeJE
JIMmnemosynem//JA
KAtechneJAKApomuc
kaDAVAseTIrozpome
noutTREBAchceSEsyn
aPOMUCKATtyzTEpudi
BYTmuZENOU//nechS
EpodleKMENEdubiska/Z
LOMITvPULIdoZAVRA
TI/NECHEJotevritSEvLE
TECH//ZOBAKEMvNIC
HnechSEpoviskat/aCO
odneslaUZlethe/TOtiM
NEMOSYNE(M)vrati

(

Čí je paměť matkou? Moudrosti?
Vědy? Múzy? Nebo jiné?
Podotázkou chce se pomoct ti
Kdo je jejím mnemosynem

Jaká techné jaká pomůcka
Dává se ti rozpomenout
Třeba chce se syna pomuckat
Týž tě pudí být mu ženou

Nech se podle kmene dubiska
Zlomit v půli do závrati
Nechej otevřít se v letech

Zobákem v nich nech se povískat
A co odnesla už Léthé
To ti Mnémosyné vrátí

)

***

ZPOZORNEJIuHRANciv
yKOHOchtejiNAtramPR
IBITkdoSEpodUDERYkri
viNAkohoSEhavranSKL
IBI/chciSVAveTVYCHu
stechRYBICHspoluSPO
LYKATvNICHkdybyNO
aKDYBYnoTAKatSIbijo
uLOGICKEnamCASY/jsi
MUJbijouZRALEkrasy/C
HCItvymKRIZUMpodat
HREBY/jinamNEZtamN
EBITnebyt/TAMkdeNE
JVYSSIsvujROVma/ST
RAZNYandelPADLAdal
SIkrcniPATERchciTIro
vnat//

(

zpozornějí u hran čivy
koho chtějí na trám přibít
kdo se pod údery křiví
na koho se havran šklíbí

chci svá ve tvých ústech rybích
spolu spolykat v nich kdyby
no a kdyby no tak ať si
bijou logické nám časy

jsi můj bijou zralé krásy
chci tvým křížům podat hřeby
jinam než tam nebít nebýt

tam kde Nejvyšší svůj rov má
strážný anděl padla dal si
krční páteř chci ti rovnat

)

***

COjsouTRNYnaZMUCE
NEhlaveJEZISEprotiKRV
IubodanychDETSKYCH
hlavicek/marneVOLAn
aDOSPELAditkaPAMBI
CEKpujdemeTAMzaNA
HRADNIledaRODICE/Z
AVRAZDENYMnevinat
kumSLOUZITnaVEKYp
aniBOZIatSIcintajVINO
naVEKY/hltajBOZSKOU
krmiSPIKOVANOUnaKR
IZIkdyKREVzVYPICHA
NYCHdetskychOCIvyliz
i?/NAVEKYcoNAboziSV
ETjimiVYHLIZI/vNOZD
RACHcitiSAMYsebeJAK
Ofasirku/DUSEzROZDR
CENYCHzeberSTOUPA
zaCHVILI/zaprasiSEza
NIjakoSNEHEModLYZI/
hracicky!aLIDICKYjsou
SvirkouNAstirku/COna
PANUvzitSInaDOMACI
M-nasili//

(

Co jsou trny na zmučené hlavě Ježíše
Proti krvi ubodaných dětských hlaviček
Marně volá na dospělá dítka Pámbíček
Půjdeme tam za náhradní leda rodiče

Zavražděným neviňátkům sloužit na Věky
Páni Bozi ať si cintaj víno na veky
Hltaj božskou krmi špikovanou na kříži
Kdy krev z vypíchaných dětských očí vylíží?

Navěky co na boží svět jimi vyhlíží
V nozdrách cítí samy sebe jako fašírku
Duše z rozdrcených žeber stoupá za chvíli

Zapráší se za ní jako sněhem od lyží
Hračičky! A lidičky jsou s vírkou na štírku
Co na Pánu vzít si na Domácím – násilí

)

***

psat raj a myslet na
ezra/a zadavat si s
peklem/zrajHRUSKOm
alsskaNAREZLA/kelDU
ZINOUmiPREKLEN//SA
TzSTAVtvychNEDBA
TnaEZRU/MEnezvalNA
raj(c)icek/UZvPREDZA
HRADCEnarezZLU/miV
ELIzahradnicek//azRT
OMAzeRTUodezru/CO
ociOCIMtaji/rybSKELNY
zrakCOodnasi//MUJklic
NECHvZAMKUharasit/
AZjazykemTEotevru/
PAKvRAJIchciTEnajit//
H.

(

psát ráj a myslet na ezra
a zadávat si s peklem
zraj hruško malšská narezlá
kel dužinou mi překleň

sát z šťav tvých nedbat na ezru
mě nezval na rá(/a)j(c)íček
už v předzahrádce nařež zlu
mi velí zahradníček

až rtoma ze rtů odezřu
co oči očím tají
ryb skelný zrak co odnáší

můj klíč nech v zámku harašit
až jazykem tě otevřu
pak v ráji chci tě najít

)

***

nekonciJESTEnechodSP
ATnechPOVSTATzDE
STEruziSAD/BYTnaNA
SzRAJEsociHADhledBE
ZustaniPOCINAT//ned
bejZEluzkoODCHAZIno
veTIhruskouOSAZIM/
BEZpraceZATOzRADO
STIkolacemSIteUHOS
TIM//KORUNAsJAREM
prokvetaJSIkSVETUbu
dSIdoSVETAmeBEZT
AKbudisDOtychzMIST
//BYTnaNASzRAJEsoci
HLISTdestovkaJEDNA
prerostlaMUZEnamTR
AVUztlelouSTLAT//

(

nekonči ještě nechoď spát
nech povstat z deště růží sad
byť na nás z ráje sočí had
hleď bez ustání počínat

nedbej že lůžko odchází
nové ti hruškou osázím
bez práce zato z radosti
koláčem si tě uhostím

koruna s jarem prokvétá
jsi k světu buď si do světa
mě beztak budíš do týchž míst

byť na nás z ráje sočí hlíst
dešťovka jedna přerostlá
může nám trávu ztlelou stlát

)

***

Z poslednich sil se te
steblem
chytam,/steblem,kter
ym vdechnu zivot
ti./Starsi spermie
jsou davno ty
tam,/radsi z mladsich
rac si
prihnouti.//Vzpruzi-li
me udy tuzsi
titan,/az to v
mekkych tkanich
zahuci,/zaruci-li,ze
pak budu vitan/ve
tvem rozcapenem
naruci?//V dusi uz ti
hnizdim,ze az
skytam,/div ze z
ruze trny
nevrham,/co ti v kline
rdi se,stkvi a
skyta//memu ptaku
poteseni skryta./Sliny
se mu hrnou hrmou,
lita/masozravka nez
ho
roztrha.//RoseKruciJan
.

(

Z posledních sil se tě stéblem chytám,
stéblem, kterým vdechnu život ti.
Starší spermie jsou dávno ty tam,
radši z mladších rač si přihnouti.

Vzpruží-li mé údy tužší titan,
až to v měkkých tkáních zahučí,
zaručí-li, že pak budu vítán
ve tvém rozcapeném náručí?

V duši už ti hnízdím, že až škytám,
div že z růže trny nevrhám,
co ti v klíně rdí se, stkví a skýtá

mému ptáku potěšení skrytá.
Sliny se mu hrnou hrmou, lítá
masožravka než ho roztrhá.

RoseKruciJan

)

***

reka uz mi proudem
skrane stribri/a tvuj
klin se vzpouzi
sedinam/zalud
smeka, bonton sedi
nam/vzletny radce
vyda na
kolibrik//penou z
vejvaru mi bela
kstice/a tvuj klin se
zdraha sedivet/k
linum obracim se sedi
vet/k tobe mluvim
jako hacek k
stice//vodni vir mi
celo huste vrasti/tvuj
klin zdobi vraska
jedina/pust a z
propusti je
celina//propadnu ji
hrdlem arci
ptacim/ptak noh jak
ptak udu uhod-
prasti/at v tve pasti
navzdy kridla
smaci.//(Na dohled
Vejvaru)

(

řeka už mi proudem skráně stříbří
a tvůj klín se vzpouzí šedinám
žalud smeká, bonton sedí nám
vzletný rádce vydá na kolibřík

pěnou z vejvaru mi bělá kštice
a tvůj klín se zdráhá šedivět
k línům obracím se šedí vět
k tobě mluvím jako háček k štice

vodní vír mi čelo hustě vraští
tvůj klín zdobí vráska jediná
pusť a z propusti je celina

propadnu jí hrdlem arci ptačím
pták noh jak pták údů uhoď-prašti
ať v tvé pasti navždy křídla smáčí.

(Na dohled Vejvaru)

)

***

3Podilnice
nejsvetejsich
radosti/Svetlonosko
zapalenych
lytek/Modlicim se k
mlade sunce od
kosti/Sesli po par
kmincich od
lolitek//Nedej vice na
fajnsmekry
dopustit/Udidlem jim
do umdleni drz ud/Z
opojnych mdlob do
vytrysku popust
ty(m)z/Na vyzraly
prouzeny
prsut//Srdce na ledu
se rezou o
krusty/Trzne rany
zamrzaji kvapem/V
krku z toho muze
knedlik narust
ti//Srazeninky
cibulickou
zahusti/Bude-li krev
probublavat ramus
tis/Prsty bubnuj ze
to zvenku krape*

(

Podílnice nejsvětějších radostí
Světlonoško zapálených lýtek
Modlícím se k mladé šunce od kosti
Sešli po pár kmíncích od lolitek

Nedej více na fajnšmekry dopustit
Udidlem jim do umdlení drž úd
Z opojných mdlob do výtrysku popusť tý(m)ž
Na vyzrálý prouzený pršut

Srdce na ledu se řežou o krusty
Tržné rány zamrzají kvapem
V krku z toho může knedlík narůst ti

Sraženinky cibuličkou zahusti
Bude-li krev probublávat rámus tiš
Prsty bubnuj že to zvenku krápe

)

***

Kdyz se zalud
oblika/Galantne se
klani/Jako ze je z
obliga/Do pristiho
stani//Pak se muze
usmekat/Kdyz jde do
tuheho/Az do boudy
nasteka/Je cas
pohodneho//Na
vorecha zavolat/Rasa
na bukvici/S
vystrikanym
inkoustem//Neni v
silach mrtvol a/V
dychavicnych
plicich/Stekot aby
ukous
te//(Rumcajsovska
kanonadka)

(

Když se žalud oblíká
Galantně se klaní
Jako že je z obliga
Do příštího stání

Pak se může usmekat
Když jde do tuhého
Až do boudy naštěká
Je čas pohodného

Na vořecha zavolat
Rasa na bukvici
S vystříkaným inkoustem

Není v silách mrtvol a
V dýchavičných plicích
Štěkot aby ukous tě

(Rumcajsovská kanonádka)

)

***

Nenechat se
srovnavat/A
kdyz,leda se zemi/S
pocker face si
pokrafat/More soli v
slze
mit//Zplanyrovat
nedat se/Leda slovy
planymi/Lege artis
legracek/Co mi padne
patri mi//Co vstane
je u Pana/Pekne pane
pne se pen/Nez
penice vypeni//V
hustem korun
lupeni/A nez vypadne
zas
zen/ZAPOMENMEnaHR
ANA//VYRONk25.2.

(

Nenechat se srovnávat
A když, leda se zemí
S pocker face si pokrafat
Moře soli v slze mít

Zplanýrovat nedat se
Leda slovy planými
Lege artis legrácek
Co mi padne patří mi

Co vstane je u Pána
Pěkně pane pne se peň
Než pěnice vypění

V hustém korun lupení
A než vypadne zas zeň
Zapomeňme na hrana

Výron k 25. 2.

)

***

Nas vek zrcadli se v
stejnych cislech/Co
se k sobe zady
obraci/Od kdy nesmi
pichat v jednech
trislech/Protilehle rybi
ocasy//Dvoji pysky
spuli nemy
vyslech/Vysplechty
me tobe a tve
mi/Vlhnou slinne
zlazy zizni vyschle/V
tlamach jako mezi
ploutvemi//Jako
vytrysk neuhasi
vysleh/Z usebrani
naprotivecnych/Neni
ke komu kam
od(s)plyvat//Az Pan
rybu na udicku
vysle/Do lovist at
plave do vecnych/V
pyscich penu a ne od
piva//

(

Náš věk zrcadlí se v stejných číslech
Co se k sobě zády obrací
Od kdy nesmí píchat v jedněch tříslech
Protilehlé rybí ocasy

Dvojí pysky špulí němý výslech
Výšplechty mé tobě a tvé mi
Vlhnou slinné žlázy žízní vyschlé
V tlamách jako mezi ploutvemi

Jako výtrysk neuhasí výšleh
Z usebrání náprotivečných
Není ke komu kam od(s)plývat

Až Pán rybu na u/ú-d-i/í-čku vyšle
Do lovišť ať plave do věčných
V pyscích pěnu a ne od piva

)

***

prenasetSEpresHRAZE
NI/meziVEKYstarimTE
L/sMASEMtuhymZAM
RAZENYM/sdiletPLOCH
Ukluziste//ujizdetSIna
BROUSENI/zhavychNO
ZUoLEDkrust/sDECHE
MtremouZARDOUSENY
M/doSEBEzPLOCHstycn
ychRUST//doSEBEseZ
AKUSOVAT/zakouset
SEdoSLABIN/doDNApr
ostoupitSEpnutim//VULI
kVYHREvyhreznuti
m/NADsiditkaLAKMUS
OVA/KDYZseJEDENpoc
hlapi//PK/HZ

(

přenášet se přes hrazení
mezi věky stářím těl
s masem tuhým zamraženým
sdílet plochu kluziště

ujíždět si na broušení
žhavých nožů o led krust
s dechem trémou zardoušeným
do sebe z ploch styčných růst

do sebe se zakusovat
zakoušet se do slabin
do dna prostoupit se pnutím

vůlí k výhře vyhřeznutím
nad šidítka lakmusová
když se jeden pochlapí

)

***

Uzkosti jsou
upriliseny/Kde je
srdce co jde
dosiroka/Do jecmenu
ovsu do psenic/Kde
se muze rodit kral i
lokaj//Do paberek do
zni do sklizne/Dockej
jako klasy na
pernatou/Nadarmo at
tunel
neslizne/Provereny
hlavou jako
patou//Jeden dvakrat
deset olizne/Kazdych
deset ovsem jenom
jednou/Dva uz
dvakrat dvacet
dohromady//Kopu
z udu vyda hadu
zmet/Trojcata kdyz
hlavy od pat
zvednou/Hody do
vody z pro-vody
hajdy!//(Na Rozhrani
Velke Noci a
Zzivychstani LP 2011
)

(

Úzkosti jsou upřílišeny
Kde je srdce co jde doširoka
Do ječmenů ovsů do pšenic
Kde se může rodit král i lokaj

Do paběrek do žní do sklizně
Dočkej jako klasy na pernatou
Nadarmo ať tunel neslizne
Prověřený hlavou jako patou

Jeden dvakrát deset olízne
Každých deset ovšem jenom jednou
Dva už dvakrát dvacet dohromady

Kopu z údů vydá hadů změť
Trojčata když hlavy od pat zvednou
Hody do vody z pro-vody hajdy!

Na Rozhraní Velké Noci a Zživýchstání LP 2011

)

***

Dub te vola
nevernice/Kez i clovek
spravedlivy/poslouziM
UzaKOMPLICE/aKEZse
TInezosklivi//HUREne
spravedlivemu/ODNEK
UDteNEKAMvolat/PER
OVEMUklinuTVEMU/z
macetFRACEKmoudim
HOLAT//trinactHOUS
ATburgerovic/HUSEna
POVELjeZATIM/nezJIs
JAREMkrcekZKRATI//
prodlouziJIvesnuNOVI
C/meziHUSACKYazVS
TANE/tvrdo(nejen)hla
vyJANEK//

(

dub tě volá nevěrnice
kéž i člověk spravedlivý
poslouží mu za komplice
a kéž se ti nezoškliví

hůře nespravedlivému
odněkud tě někam volat
péřovému klínu tvému
zmáčet fráček moudím holat

třináct housat bűrgerovic
huse na povel je zatím
než jí s jarem krček zkrátí

prodlouží jí vesnu novic
mezi husáčky až vstane
tvrdo(nejen)hlavý janek

)

***

//sonet//azSKAPUsPE
NOUvSKLENICI/JAKvNE
DOPITEMstoutu/azSK
ONCIMvAUTUhoricim/
azSKONCIMvBURNINGo
utu//azKRAKSNEnaCH
TICpojizdne/uzNENAT
ECEmrzkTUK/atJEkdoP
OmneOLIZNE/vsechPO
P-I/Y-
LECEKzPRSTU//azSET
RVACNIKnahradi/vraz
KAZDYjinyPOHON/azM
OTORseMIzadre//mra
zAZmiSTAHNEohon/k
ezNEZHRDNEmymNAR
ADIM/sletCARODEJNY
CHstaren//

(

až skapu s pěnou v sklenici
jak v nedopitém stoutu
až skončím v autu hořícím
až skončím v burning outu

až kraksně na chtíč pojízdné
už nenateče mrzk tuk
ať je kdo po mně olízne
všech pop-í/ý-leček z prstů

až setrvačník nahradí
vráz každý jiný pohon
až motor se mi zadře

mráz až mi stáhne ohon
kéž nezhrdne mým nářadím
slet čarodějných stařen

)

***

SonetNaOrlici//orel
tisi orlici/stremhlav
naruc rozrazi/vlhkou
perim horicim/uz mi
brzy rozpazis?//uz mi
brzy prilbici/na
stojaka nasadis/na
meciku na jilci/ukotvis
sve
pozadi?//rozkohoutis
sokola/kapoun kapne
do pipky!/az mi shora
zezdola//pysky otres
o zalud/hloubkovymi
polibky/fuck me To
Be Continued//

(

Sonet na Orlici

orel tiší orlici
střemhlav náruč rozráží
vlhkou peřím hořícím
už mi brzy rozpažíš?

už mi brzy přílbici
na stojáka nasadíš
na mečíku na jílci
ukotvíš své pozadí?

rozkohoutíš sokola
kapoun kápne do pipky!
až mi shora zezdola

pysky otřeš o žalud
hloubkovými polibky
fuck me To Be Continued

)

...
■ KURZY RÉTORIKY, PSANÍ &
výrazového PŘEDNESU a zpěvu
"Do slova a do písmene" jaro 2016
OD BŘEZNA DO ČERVNA 2016
UZÁVĚRKA přihlášek: 1. 3. 2016
na adrese: jan.nepomuk@post.cz
informace též na tel.: 721 385 186
OTEVŘENÁ LEKCE pro veřejnost:
ÚTERÝ 16. 2. 2016 18:00 - 20:00
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
■ Zvuková upoutávka na recitály Jana Nepomuka Piskače a spol.
TV JNP  8.66MB
■ JNP v ČRo: O učení řeči a řečem,
o translatologických večírcích atp.
- rozhlasové interview s J. N. P. -
(pořad ČRo ČB Literární matiné)
JNPvCRo.mp3  2.45MB
■ NOVÁ VIDEA K VIDĚNÍ
(také vlevo v oddíle Témata)
■ H H H MAGORIANA BLP 011
- hoMMage à Magor / Maceška -
mobilní znělky (Nova et Vetera)
v oddíle AUTORSKÁ TVORBA
( Hyper Hightech Haiku 0 1 1 )
■ Čtvrtek 3. 12. 2015 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
JNP&Co.: CHANSONové SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
TRANSLATOLOGICKÉ KURZIŠTĚ
Když píseň mluví a slovo zpívá po našem i cizokrajnými tucty řečí.
výrazový přednes / výrazový zpěv
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -
■ Čtvrtek 5.11.2015 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
reBR€£ové♥ - ŠANSONový revival
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
TRANSLATOLOGICKÉ BÉKÁNÍ
hudba slov a řeč tónů - šansony -
dumky - autorská píseň - bájení -
zpívaná literatura v próze i verších
BREL, Brassens, OKUDŽAVA aj.
VSTUP (I VÝSTUP) PŘIMĚŘENÝ
■ Středa 14. 10. 2015 v 19.00
Jihočeská vědecká knihovna
Lidická 1 České Budějovice
Koncert: JNP alias reBR€£ové♥
REsusCITÁL šansonu/romansu
BREL-Bulis-Okudžava-Vysocký-
Vian-Gainsbourg-Brassens-Ferré-
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
- VSTUP (I VÝSTUP) VOLNÝ! -
■ Úterý 6. 10. 2015 17.00-19.00
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
Kurz vyjadřování slovem i písmem
RÉTORIKA, TVŮRČÍ PSANÍ/ČTENÍ
Výrazový přednes a výrazový zpěv
Otevřená hodina - V(ý)stup VOLNÝ!
■ Čtvrtek 1. 10. 2015 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
JNP&Co.: šansoNOVÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
TRANSLATOLOGICKÉ KURZIŠTĚ
virtuózní piruety a skluzy z jazyka do
jazyka - vybroušený řečový ostrovtip
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -
■ ČERVENEC - ZÁŘÍ BLP 2015
PRÁZDNINOVÝ program JNP&Co:
■15 koncertů formace reBR€£ové♥
EL CULO bar Římov, Č.KRUMLOV
Farní stodola PŘIBYSLAV, Třeboň
Kavárna U Notáře HAVL. BROD
Benefice na zámku KRATOCHVÍLE
(pro chelčický Domov Sv. Linharta)
KAPLANKA a Foto-festival BLATNÁ
Dům U BERÁNKA v Č.Budějovicích
■ Večírek rozsypané dvojice JNPi&
A.Pekařová SÝPKA/LandArt Blatná
■ MLUVIT JASNĚ čtyřdenní kurz pro
veřejnost: Dům U BERÁNKA Č. B.
■DEUTSCHimSCHWUNG/Němčina
v pohybu-dílny pro GoetheZentrum
Evropský den jazyků pro školy v ČB
■ Translatologická REsusCITACE
JNPi j. h. v kabaretu J.Weinbergera
KAFÉIDOSCOP Lazarská 8 PRAHA
■ Samstag 6. 6. 2015, 19.00
Stadtbücherei Heidenreichstein
- das BRELiner ensemble -
JohannNepomukPiskač&Podroužek
- CHANSONový REVIVAL -
Translatologische Aben(d)teuer
Französisch/Tschechisch/Deutsch/
Russisch/Polnisch/Flämisch etc.
■ Pátek 29. 5. 2015 19:00 hod.
U Beránka, Krajinská 35, Č. B.
reBR€£ové♥ šansoNOVÝ revival
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
- GALERIJNÍ NOC U BERÁNKA -
+
■ Pátek 29. 5. 2015 21:00 hod.
U Beránka, Krajinská 35, Č. B.
- BÁSNÍ(K)CI(T) NA HANBĚ -
a Jejich Nadějní Pokračovatelé
- GALERIJNÍ NOC U BERÁNKA -
+
■ Pátek 29. 5. 2015 21:30 - 22:15
Kostel Panny Marie Růžencové
Žižkova třída 4, České Budějovice
Duchovní hudba kapely 3BRA3 a
chansoNOVÝ REsusCITÁL JNP
Dan, Jan N. a Vojtěch Podroužtři
+ 2ja jaNOVIA nepomukoVIA PiPo
NOC KOSTELŮ U PETRINŮ v ČB
+
■ Pá/So29./30.5.2015od00:00hod.
U Beránka, Krajinská 35, Č. B.
PUNKva-hardcore ponor při svících
literárně-hudební recitál JNP&Co.
- GALERIJNÍ NOC U BERÁNKA -
■ Čtvrtek 28.5.2015 dle šk.rozvrhu
LITERÁRNÍ KLONOVÁNÍ čili Kolik
jazyků umíš KLONY a PO-KLONY
ke SVĚTOVÝM AUTORŮM (tucet
řečí a netuctová čeština k tomu)
POŘAD PRO ŠKOLY - ČJ aj.jazyky
Gymnázium V. Nováka J. HRADEC
■ Středa 27. 5. 2015 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
JNP&Co.: CHANSONové SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
TRANSLATOLOGICKÉ KURZIŠTĚ
virtuózní piruety a skluzy z jazyka do
jazyka - vybroušený řečový ostrovtip
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -
■ STŘEDA 22. 4. 2015 ve 20.00
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
reBR€£ové♥ šansoNOVÝ revival
CHANSONová MIKRODRAMATA
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
zpívající básníci v zastoupení JNP
v rámci festivalu LITERATURA ŽIJE
■ Čtvrtek 26. 3. 2015 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
JNP&Co.: CHANSONové SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
TRANSLATOLOGICKÉ KURZIŠTĚ
Když píseň mluví a slovo zpívá po našem i cizokrajnými tucty řečí.
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -
■ Čtvrtek 19. 3. 2015 od 20:00 hod.
Café AU CHAT NOIR Č.Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 21
- reBRELové, šansoNOVÝ revival -
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
resus-citace BRELiantů fr. písně:
Brel, Brassens, Gainsbourg, Ferré
CHAT  702.09kB
■ Čtvrtek 12.3.2015 dle šk.rozvrhu
LITERÁRNÍ KLONOVÁNÍ čili Kolik
jazyků umíš KLONY a PO-KLONY
ke SVĚTOVÝM AUTORŮM (tucet
řečí a netuctová čeština k tomu)
POŘAD PRO ŠKOLY - ČJ aj.jazyky
SOŠ stroj. a elektrotechn. VELEŠÍN
KLONY.doc  162.82kB
■ Čtvrtek 26.2.2015 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
the reBRELs-CHANSONový revival
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
TRANSLATOLOGICKÉ BÉKÁNÍ
hudba slov a řeč tónů - šansony -
dumky - autorská píseň - bájení -
zpívaná literatura v próze i verších
BREL, Brassens, OKUDŽAVA aj.
■ Středa 25. 2. 2015 17.00-19.00
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
Kurz vyjadřování slovem i písmem
RÉTORIKA, TVŮRČÍ PSANÍ/ČTENÍ
Výrazový přednes a výrazový zpěv
Otevřená hodina II V(ý)stup VOLNÝ!
■ Úterý 24. 2. 2015 20:00 hod.
- Raclette, Hradební 17, ČB -
reBRELové,šansoNOVÝrevival
J. N. Piskač a J. N. Podroužek
BREL, Brassens, Okudžava aj.
Raclette  625.48kB
■ Čtvrtek 12. 2. 2015 17.00-19.00
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
Kurz vyjadřování slovem i písmem
RÉTORIKA, TVŮRČÍ PSANÍ/ČTENÍ
Výrazový přednes a výrazový zpěv
Otevřená hodina - V(ý)stup VOLNÝ!
■ Čtvrtek 22. 1. 2014 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
JNP&Co.: CHANSONové SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
TRANSLATOLOGICKÉ KURZIŠTĚ
Když píseň mluví a slovo zpívá po našem i cizokrajnými tucty řečí.
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -
■ Čtvrtek 18.12.2014 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
TRANSLATOLOGICKÉ BÉKÁNÍ
hudba slov a řeč tónů - šansony -
dumky - autorská píseň - bájení -
zpívaná literatura v próze i verších
BREL, Brassens, OKUDŽAVA aj.
■ Čtvrtek 27. 11. 2014 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička XIII. - KLETBIČKA do vínku zpropadeným recitátorům - prokletí slovem - uřknutí poezií
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -
■ Čtvrtek 23.10.2014 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
Jan N. Piskač: Počítání oveček
TRANSLATOLOGICKÉ BÉKÁNÍ
hudba slov a řeč tónů - šansony -
dumky - autorská píseň - bájení -
zpívaná literatura v próze i verších
■ Sobota 18. 10. 2014 v 15.00 hod.
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
- MAKABRÓZNÍ MÁCHÁNÍ -
smrtelná dávka K. H. Máchy, K. J.
Erbena v desítkách jazykových verzí
v podání J. N. Piskače a jeho žáků
2. ročník festivalu NA SLOVÍČKO
■ Pátek 17. 10. 2014 ve 20.00 hod.
Kredance,Riegrova51,Č.Budějovice
OKOLO BRELA LA LA à la JNP
písně francouzských šansoniérů
klavír a keltská harfa: A. Pekařová
2. ročník festivalu NA SLOVÍČKO
■ Úterý 14. 10. 2014 17.00-19.00
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
Kurz vyjadřování slovem i písmem
RÉTORIKA, TVŮRČÍ PSANÍ/ČTENÍ
Ukázková lekce - V(ý)stup VOLNÝ!
■ Úterý 30. 9. 2014 17.00 - 19.00
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
Kurz vyjadřování slovem i písmem
RÉTORIKA, TVŮRČÍ PSANÍ/ČTENÍ
Ukázková lekce - V(ý)stup VOLNÝ!

■ Pátek 26. 9. 2014, 9 - 13hod.
Dům dětí a mládeže, Č. B.
dílny JNP: Němčina v pohybu
- DEUTSCH IM SCHWUNG -
info: www.goethezentrum.cz
GOETHE-ZENTRUM JC, JČU

■ Čtvrtek 14. 8. 2014 v 19.30
Kavárna a cukrárna KOUSEK
Husova 1190 TRHOVÉ SVINY
KOUSEK Francie v šansonech
J. BRELa, S. Gainsbourga aj.
zpěv, průvodní slovo: J.N.Piskač
klavír / keltská harfa: A.Pekařová

■ Čtvrtek 19. 6. 2014 v 19.00
Café HOSTEL Panská 13 ČB
JNP, A. Pekařová: RECITÁL/
ŘEČI TÁLinskej rybník - moře
tónů a veletoky slov z 9 řečišť

■ Středa 18. 6. 2014 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
Rozpočítávání SUDokopytníků
(translatologická pastva pro uši)
J. N. P. a jeho ovečky z kursů
- DO SLOVA A DO PÍSMENE -

■ Čtvrtek 12. 6. 2014 v 19.00
Jihočeská vědecká knihovna
- SOIRÉE SE ŠANSONEM -
živé provedení písní Jacquesa
BRELA, Serge Gainsbourga aj.
zpěv, průvodní slovo: J.N.Piskač
klavír, keltská harfa: A.Pekařová

■ Pátek 30. 5. 2014 ve 21.00 hod.
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
OKOLO BRELA LA LA à la JNP
písně francouzských šansoniérů
klavír a keltská harfa: A. Pekařová
GALERIJNÍ NOC U BERÁNKA

■ Středa 21. 5. 2014 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička XII. - RAFIČKA na ciferníku multikulturní epochy - nejvyšší čas k domluvě - řečový timing - jazykové simultánky -
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 16. 4. 2014 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK IV.
Odpočítávání bravu(r) aneb od stOVEČKY k pO(V)ČÁTKU: translatologický večerníček: pohádková bašta pro jazyk a uši: hory doly kouzelné vyřídilky: proudy slov z devatera řečišť: bonbónky z gurmánské šansoniéry: j. brel aj.

■ Středa 19. 3. 2014 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička XI. - RUŠIČKA převažujícího vizuálního vysílání - programový blackout - černá hodinka (a půl) okolo stola la la - řečová hostina na na
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Pátek 21. 2. 2014 19:30
Studio ITAKA Korunní 35 Praha 2
Translatologische ABEN(d)TEUER
- Translatologický ŠLÁFTRUŇK -
- přes hranice němčiny a češtiny -
- DEUTSCH IM SCHWUNG -

■ Středa 19. 2. 2014 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK III.
Odpočítávání bravu(r) aneb od stOVEČKY k pO(V)ČÁTKU: translatologický večerníček: pohádková bašta pro jazyk a uši: hory doly kouzelné vyřídilky: proudy slov z devatera řečišť: eskadrony babylónských eskapád

■ Pátek 14. 2. 2014 v 18 hodin
Domácí kavárna KOUSEK
Žižkovo náměstí 142 Trhové Sviny
VALENTÝNSKÉ (M)LASKÁNÍ
- translatologické cukrování -
- srdce na jazyku -
- kuchyně milostných slov a triků -
MLASK 303.04kB

■ Středa 15. 1. 2014 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička X. - HROMNIČKA u lože zmírající orální kultury - literatura vytažená na světlo a na vzduch polyfonním sborem polyglotů
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 18. 12. 2013 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK II.
Odpočítávání bravu(r) aneb od stOVEČKY k pO(V)ČÁTKU: lingvistický (re)cyklus: dar slova čili druhé (páté, desáté) Vánoce: návrat k ústní tradici a k živočišné radosti vlastní všem jazykům

■ Středa 20. 11. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička IX. - KOROUHVIČKA
v průvanu severských i jižanských, domáckých i cizokrajných literatur
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 23. 10. 2013 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK I.
Odpočítávání bravu(r) aneb od stOVEČKY k pO(V)ČÁTKU: translatologická pastva: devatero řečí a hory doly slovní zásoby: originály, překlady i překrady slovesné tvorby cizí i vlastní

■ 27. - 29. 9. 2013 (pátek - neděle)
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
NA SLOVÍČKO bazar živého slova
(info a program viz: www festivalu)
http://naslovicko-bazar.webnode.cz/

■ Čtvrtek 26. 9. 2013 od 18.00
GOETHE-ZENTRUM JC, JČU
Krajinská 2, České Budějovice
TRANSLATOLOGISCHE
ABEN(D)TEUER - II. díl
+ čtvrtek 26. 9. 2013 dopoledne
dílny JNP: NĚMČINA V POHYBU
(více info: www.goethezentrum.cz)

■ Čtvrtek 19. 9. 2013 od 19.00
Stadtbibliothek Heidenreichstein
Translatologische Aben(d)teuer
- DEUTSCH im SCHWUNG -
- TSCHECHISCH mit ELAN -

■ Středa 11. 9. 2013 v 19.00
Jihočeská vědecká knihovna
audiosál na Lidické třídě v ČB
JNP: TRANSLATOLOGICKÝ
VEČERNÍČEK aneb TÚRA LITER
Litera Tours za hranice češtiny
- JÍZDENKY GRATIS -

■ Pondělí 9. 9. 2013 v 18.00
- Knihovna v Borovanech -
TRANSLATOLOGICKÝ JAM
s chutí dřínu z místní zahrady

■ Sobota 20. 7. 2013 od 20.00
cukrárna KOUSEK, Nové Hrady
TRANSLATOLOGICKÉ KOUSKY
efektní pocta Christianu Dopplerovi
hlas co fyzikální jev a přírodní úkaz

■ J. N. P. & JIŘÍ KONVRZEK
v pátek 19. 7. 2013 od 20.00
na nádvoří Sladovny v Písku
TRANSLATOLOGICKÝ JAM
v rámci cyklu Jazz & literatura

■ Středa 5. 6. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička VIII. aneb LADIČKA
universálního zvuku hudby slov
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Pátek 31. 5. / Sobota 1. 6. 2013
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
GALERIJNÍ NOC U BERÁNKA
19:00 Translatologické Klekání
00:00 PŮLNOČNÍ heMŠEní
- translatologická kázáníčka JNP -

■ Středa 15. 5. 2013 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač:POČÍTÁNÍ OVEČEK VIII.
Osmá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky, až stáda bačů bečí dojetím i smíchy nad hatmatilkou a babylónštinou vlastní všelikým hovádkům božím. BEEzkonkurenční BEEdekr na cesty po literárních krajinách.

■ Středa 1. 5. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička VII. aneb HONIČKA
za světovostí za humny i za pecí
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Čtvrtek 25. 4. 2013 v 19.00
Jihočeská vědecká knihovna
audiosál na Lidické třídě v ČB
JNP: TRANSLATOLOGICKÝ
VEČERNÍČEK aneb TÚRA LITER
Litera Tours za hranice češtiny
- JÍZDENKY GRATIS -

■ Středa 17. 4. 2013 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK VII.
Sedmá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a pročesává se vlnami slovesné tvorby napříč epochami a kontinenty. Bájeslovný jazykodrom! BÉEmvé literárního provozu!

■ Čtvrtek 11. 4. 2013 v 18.30
GOETHE-ZENTRUM JC, JČU
Krajinská 2, České Budějovice
TRANSLATOLOGISCHE
ABEN(D)TEUER - z němčiny
do češtiny a zase zpátky -
Jitřenka - Morgenstern - a jiné
hvězdy německé literatury...
- VSTUP na akci ZDARMA -

■ Středa 3. 4. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička VI. aneb UDIČKA
- na malé české rybníkáře -
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 20. 3. 2013 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK VI.
Šestá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a spase, na co přijde z kultur vzácných i plevelných, tuzemských i exotických. BEE-FSTEAKY slov a literární žrádlo.

■ Středa 6. 3. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička V., VĚJIČKA na ptactvo stěhovavé lačné cizích krajů
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 20. 2. 2013 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK V.
Pátá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky, zvuky a ozvuky na vlnových délkách tuzemských i cizozemských. BEE-RANIDLEM PROTI ČESKÉMU ZÁPECNICTVÍ!

■ Středa 6. 2. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička IV., PACIČKA zaječí
pro štěstí na vandrech za humna
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 16. 1. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK IV.
Čtvrtá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a pase se nejedním jazykem na zvucích i pazvucích domácí i cizokrajné provenience BEE-STSELLERY MLUVENÉHO SLOVA!

■ Středa 19. 12. 2012 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK III.
- cyklický translatologický večírek -
Třetí řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a brodí se přes řečiště mateřštiny i cizozemštin. BEE-RÁNČÍ ORO-DOVÁNÍ.

■ Středa 5. 12. 2012 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička III., TORNIČKA na cesty
- spanilá jízda za hranice češtiny -
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 21. 11. 2012 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
J. N. Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK II.
- cyklický translatologický večírek -
Druhá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a vyhání na pastvu pro uši našince jako cizince. Bee-llissimo!

■ Středa 7. 11. 2012 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička II., ZORNIČKA dokořán
- mladá krev do žil na obZORU -
(nováčci a čerství absolventi JNP)
- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 17. 10. 2012 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
J. N. Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK I.
- cyklický translatologický večírek -
První řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a naráží na nejedno kopyto (cyk)lidskou řeč. Beeezva!

■ 7. 10. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
do kursu Do slova a do písmene,
kursu ŘEČNICTVÍ/přednašečství,
dílny autorského PSANÍ a ČTENÍ
pro dospělé i studující SŠ / VŠ
od ŘÍJNA 2012 - do ÚNORA 2013
v Č. Budějovicích, info a přihlášky:
simatko@centrum.cz, 603181612
(Mgr. M. Piskačová, manažerka)

■ Středa 3. 10. 2012 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička I., VÁBNIČKA k účasti
J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé
- řečová dílna otevřená i hostům -
- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Sobota 22 .9. 2012 20:30 DADA club J. HRADEC, Kostelní 73/1
TRANSLATOLOGICKÉ DADÁní
lingvistický večerníček
- gejzíry pohádkové elokvence -
- proudy slov z devatera řečišť -

■ Sobota 22. 9. 2012 8:30 - 11:30, 15:30 - 18:30 ZUŠ V. Nováka
J. HRADEC, Janderova 165/II
dílna DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ a AUTORSKÉ TVORBY
podle I.Vyskočila (se Z.Kasperem)

■ Čtvrtek 28. 6. 2012 16:30 Komenium HRADEC KRÁLOVÉ, Komenského 264, Openplantage, XIII. ročník Open Air Programu, Divadlo evropských regionů HK
TRANSLATOLOGICKÝ INSEMINÁŘ
- orgie řečové pregnantnosti -

■ Čtvrtek 14. 6. 2012 19:37 DADA CLUB Třeboň, PASÁŽ BESEDA, Masarykovo náměstí 2
TRANSLATOLOGICKÉ DADÁní
lingvistický večerníček
lázeň na jazyku a balzám pro (d)uši
- proudy slov z devatera řečišť -

■ Čtvrtek 7. 6. 2012 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
ODPOČÍTÁVÁNÍ OVEČEK II.
od stOVEČKY k pO(V)ČÁTKU
translatologický (re)cyklus
návrat k původní živočišné radosti z řeči společné všem jazykům

■ Středa 6. 6. 2012 ve 20h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ Středa 16. 5. 2012 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ VIII.
Osmá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky, až stáda bačů bečí dojetím i smíchy nad hatmatilkou a babylónštinou vlastní všelikým hovádkům božím.

■ Středa 2. 5. 2012 od 20h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
MAJÁLESOVÁ ŠPETKA TRANSLATOLOGIE
otevřená řečová dílna J. N. Piskače
a studentů i absolventů jeho kursů

■ Čtvrtek 26. 4. 2012 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
ODPOČÍTÁVÁNÍ OVEČEK I.
od stOVEČKY k pO(V)ČÁTKU, translatologická čísla a skopičiny, lingvistické přástky z původních znění, překladů i překradů tvorby cizí i vlastní

■ Středa 18. 4. 2012 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ VII.
Sedmá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a pročesává se vlnami literární a slovesné tvorby napříč epochami i kontinenty.

■ Pondělí 16. 4. 2012 v 19h.
Café Au CHAT NOIR
Nám. Přemysla Otakara II. 21
České Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SOIRÉE
aneb
POETICKÉ DEFILÉ (J)DE-ZE-RTŮ
frankofilům po srsti a po (d)uších
hoMMage à MM par JNP, CARNOT

■ Čtvrtek 5. 4. 2012 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ VIII.
translatologický cyklus - stOVEČKA na obzoru!

■ Středa 4. 4. 2012 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ Středa 21. 3. 2012 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ VI.
Šestá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a spase, na co přijde z kultur vzácných i plevelných, tuzemských i exotických.

■ Neděle 11. 3. 2012 od 13.30h.
klub BLINK, Holešovická tržnice
Jateční 33, Praha 7 (vedle Alzy)
DALEKO OD MOSKVY
happening na téma Rusko dnes
za jemné moderace jarmarečního
vyvolavače J. N. Piskače
http://www.daleko-od-moskvy.cz/

■ Pátek 9. 3. 2012 v 19h.
kavárna ZÁMEK, Borovany
TRANSLATOLOGICKÉ MLSÁNÍ
extra porce pro jazyk a uši aneb
jak cukrovat, medit si a (m)laskat
- à la carte -
jazykové delikatesy v podání JNP

■ Středa 7. 3. 2012 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ Čtvrtek 1. 3. 2012 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ VII.
translatologický cyklus - stOVEČKA na obzoru!

■ Masopust ve Dvorku u Přibyslavi v sobotu 18. 2. 2012 od 15h do 18h.
Pořádá Občanské sdružení Kolonka spolu s žáky a pedagogy ZŠ Přibyslav v rámci projektu
Paměť v kuchyni kuchyň z/paměti / Sousedské (p)ochutnávky.
„Tento projekt podpořila Era prostřednictvím Nadace VIA.“

■ Středa 15. 2. 2012 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ V.
Pátá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky, zvuky a ozvuky na vlnových délkách tuzemských i cizozemských.

■ Čtvrtek 9. 2. 2012 v 16h.
Britské Centrum, Krajinská 36/2
České Budějovice
TRANSLATION TEA PARTY /
translatologické odpůldne aneb
how many languages you know /
seven times and once a human

■ Středa 1. 2. 2012 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ Čtvrtek 26. 1. 2012 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ VI.
Translatologický večírek na pokračování i na přeskáčku. Pořadové číslo úvodní ovce vyhrazeno, tentokrát 71. ovci.

■ Středa 18. 1. 2012 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ IV.
Čtvrtá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a pase se nejedním jazykem na zvucích i pazvucích domácí i cizokrajné provenience.

■ Pátek 13. 1. 2012 v 18h.
cukrárna KOUSEK, Nové Hrady
TRANSLATOLOGICKÉ KOUSKY
extra porce pro jazyk a uši aneb
jak cukrovat, medit si a (m)laskat
- à la carte -
jazykové delikatesy v podání JNP

■ Středa 11. 1. 2012 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ Středa 21. 12. 2011 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ III.
Třetí řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a brodí se přes řečiště mateřštiny i cizozemštin.

■ Čtvrtek 8. 12. 2011 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ V.
Translatologický večírek na pokračování i na přeskáčku. Sedmero pater hýbe se vpřed... uHADování pořadového čísla úvodní i závěrečné ovce s ručením omezeným.

■ Středa 7. 12. 2011 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ 18. 11. 2011 V 19:30, DIOD, bývalé kino Sokol, Tyršova 12, Jihlava
TRANSLATOLOGICKÝ VEČÍREK
Kolik řečí umíš aneb sedmkrát a jednou člověkem. Jazykový tanec slov, zvuků, pauz a ticha.
Sólové vystoupení na pomezí „text-appealu“, vyprávěného divadla a řečové dílny. Původní znění, překlady i překrady textů cizích i aktérovi vlastních.

■ Středa 16. 11. 2011 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ II.
Druhá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a vyhání na pastvu pro uši našince jako cizince.

■ Čtvrtek 10. 11. 2011 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ IV.
Translatologický večírek na pokračování. Tentokrát od 50. ovečky. Změna pořadí ovcí vyhrazena.

■ Středa 2. 11. 2011 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a jejich hosta
DAGMAR URBÁNKOVÉ, autorky
divadelní, výtvarné a literární

■ MLUVIT JASNĚ
Srpnový kurz veřejného vystupování a komunikace byl na žádost účastníků přesunut na 21. - 23.10. 2011 do pražského BIO|OKO (Fr. Křížka 460/15, P7). Jsou volná poslední 3 místa!
Kurzovné 3000Kč/ osoba, v případě více účastníků z jedné organizace nabízíme slevu.
Kurz vede Jan N. Piskač
Přihlašujte se do 14. 10. 2011 na simatko@centrum.cz nebo na 603181612.

■ Úterý 18. 10. 2011 v 19.30
S(tudentské)U(niverzitní)D(ivadlo)
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ I.
cyklický/cylindrický translatologický večírek JNP
První řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a naráží na nejedno kopyto lidskou řeč.

■ Čtvrtek 13. 10. 2011 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ III.
Translatologický večírek na pokračování v podání J. N. P.

■ Středa 5. 10. 2011 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ Pátek 30. 9. 2011 v 15h.
kavárna GAlerieVýtvarnýchUmění
nám. Krále Jiřího z Poděbrad CHEB
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ, translatologický večírek
v rámci XVI. ročníku mezinárodní přehlídky Divadlo jednoho herce
http://www.divadelni-noviny.cz/solo-pro-cheb-no-2/

■ Občanské sdružení Kolonka zahájilo přípravy komunitního projektu
PAMĚŤ V KUCHYNI / KUCHYŇ Z PAMĚTI - sousedské (p)ochutnávky
V pracovní skupině cca 12 dětí ve věku 12-15 let budeme sbírat místní rodinné recepty a s nimi spojené historky, vzpomínky a paměti. Z nasbíraného materiálu vznikne pásmo vyprávění a malá kuchařka. Výstup projektu bude představen veřejnosti během masopustu 2012 na Kolonce ve Dvorku u Přibyslavi.
Projekt je částečně podpořen z programu Nadace VIA a bude probíhat ve spolupráci se ZŠ Přibyslav od září 2011.
více o projektu v levém menu, položka PROJEKTY

■ Od září 2011 do ledna 2012 je pro zájemce v Č. Budějovicích otevřen český i cizojazyčný kurs komunikace, řečnictví a veřejného vystupování DO SLOVA A DO PÍSMENE pod vedením absolventa DAMU MgA. Jana Nepomuka Piskače. Každý týden 90 minut. Otevřeny jsou 3 skupiny v pondělí a úterý odpoledne (16.00-17.30, 16.00-17.30, 17.30-19.00). Max. počet lidí ve skupině 10. Cena za 17 setkání (34 vyučovacích hodin): 4 000 Kč. Bližší informace na www.jnp.mypage.cz. Hlašte se do 15. 9. 2011 na adr.: simatko@centrum.cz nebo na tel. 603 181 612.

■ Čtvrtek 15. 9. 2011 v 19h.
vinárna DIVINO, Česká 24 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÝ KOŠTÝŘ
extra doušek do gurmánských oušek
opojný elixír z řečí, zvuků, pauz a ticha
servíruje JNP

■ Neděle 24. 7. 2011 v 19.30
cukrárna KOUSEK v Nových Hradech
TRANSLATOLOGICKÝ RECEPTÁŘ
extra porce pro jazyk a uši aneb
jak cukrovat, medit si a (m)laskat
- à la carte -
jazykové delikatesy v podání JNP

■ První běh kurzu tvůrčího psaní, čtení, přednášení, dílna veřejného vystupování, prezentace a sebeprezentace...DO SLOVA A DO PÍSMENE ve Studentském Univerzitním Divadle v Hroznové ul. 8 v Českých Budějovicích končí 27.6.2011, druhý běh bude zahájen 19.9.2011. Více info: simatko@centrum.cz

■ 24.6. 2011 v 19:30 v Galerii na hradě v rámci Open Air festivalu Hradec Králové POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ.
Translatologický večírek.

■ 22.6. 2011 v 19:30 POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ.
Translatologický večírek v pražském Strašnickém divadle.

■ 6.6. 2011 od 20.15h v SUDu, Hroznová ul. 8, Č. Budějovice
SUDý TRANSLATOLOGICKÝ VEČÍREK (IV) Jana Nepomuka Piskače a spol.
Jazykovou degustaci kursu Do slova a do písmene servíruje JNP a jeho žáci.
Kuchyně skýtá také příslib okusit jiného SUDU Stanislava a nášup jeho textů
(S. Suda - autor, pedagog DAMU, JČU ČB, terapeut, cvičitel psích záchranářů).
V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ

■ V pondělí 2. května 2011 od 20.15h. v SUDu, Hroznová ul. 8, České Budějovice
oSUDový TRANSLATOLOGICKÝ VEČÍREK (III) Jana Nepomuka Piskače a spol.
v trojjediném podání JNP, jeho žáků a hostů

■ 20.dubna 2011 v 19:30 POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ.
Translatologický večírek v pražském Strašnickém divadle.

■ 12.4. v 19:00 první HoroVání - lázeň na jazyku a balzám pro uši (translatologický večírek z textů cizích i autorovi vlastních) v Horké vaně v České ulici v Českých Budějovicích.

■ SUDý TRANSLATOLOGICKÝ VEČÍREK (II)
ve Studentském Univerzitním Divadle v Českých Budějovicích 4.4.2011 ve 20:15.
Vystoupí Jan Nepomuk Piskač se svými hosty - frekventanty kurzu DO SLOVA A DO PÍSMENE.

■ 7.3.2011_Translatologický večírek JNP a jeho žáků z kurzu DO SLOVA A DO PÍSMENE ve Studentském Univerzitním Divadle v Českých Budějovicích.

■ 23.-26.2.2011 kurz MLUVIT JASNĚ v rámci festivalu Malá inventura v Praze Holešovicích, Studio Alta - Hala 31.

■ 21.-23.1.2011 víkendový kurz MLUVIT JASNĚ na Kolonce ve Dvorku u Přibyslavi.

■ 8.-10.10.2010 víkendový kurz MLUVIT JASNĚ na Kolonce ve Dvorku u Přibyslavi.

■ 13.-15.8.2010 víkendový kurz MLUVIT JASNĚ na Kolonce ve Dvorku u Přibyslavi .

■ 25.6. 14-16h TRANSLATOLOGICKÉ MATINÉ, Festival evropských regionů, Open Air, Hradec Králové

■ 12.6. 18:00 POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ, Dobruška, 3 soboty festival
jan.nepomuk@post.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one